Energiahoitaja Janne Karvo

Kanavointi ovat saatavilla myös kirjoina! Voit tilata itsellesi Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -teokset.

Näytä viesti nro:
1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378

Viesti nro 1340 / 9.1.2017

Jos aloitamme tämän vuoden vähän uudenlaisella lähestymistavalla? Mitä sanotte?

Aloitetaan tuottamalla sellainen teksti, joka luettuna ääneen antaa voimaa lukijalleen. Mitä sanotte?

Tämä teksti on voimalause ja niiden kokoelma, ja nuo voimalauseet saavat jokaiseen teistä sellaiset jutut ja sellaiset elementit kiinnitettyä, jotka ovat osana teitä tästä eteenpäin.

Jutut ja elementit? Nämä jutut ovat ihmismielen kannalta hölynpölyä, mutta teidän korkeampi minä tietää nämä todeksi. Nämä elementit sanovat itse itsestään seuraavalla tavalla: ”Me käännämme Jumalan tahdon näiden ihmisten hyväksi muuttamalla tahdon muodoksi, ja me näin sytytämme näissä ihmisissä ajatuksen voiman muodon voimaksi.”

Näin he sanovat, ja nämä elementit ovat maa, ilma, tuli ja vesi. Henki niitä johtaa.

Aloitetaan.

Lause yksi. ”Ilma, ole minun purteni ja kanna minut valoon.”

Lause kaksi. ”Maa, ruoki minut ja minä siunaan sinut.”

Lause kolme. ”Vesi, annan siunaukseni sinulle, joka nyt parantaa minut.”

Lause neljä. ”Tuli, polta minut eläväksi.”

Nämä lauseet saavat voiman siitä, että te kutsutte elementit luoksenne. Te voitte varioida ja muuttaa, te voitte halutessanne käyttää omia sanojanne. Te voitte tehdä mitä haluatte, ja näin voitte ottaa osaa tähän leikkiin, jossa elämä ja elämän kaikki hiukkaset tanssivat omaa tanssiaan, ja jossa vain te voitte tehdä elämästänne seikkailun, jolla ei ole lainkaan rajoitteita.

Pyhät elementit ovat käytössänne. Käyttäkää niitä. Palvelkaa niitä. Ottakaa niiden palvelut vastaan.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1341 / 9.1.2017 (2)

Suunnitelmana ja päämääränä te käytätte kukin vapaata tahtoanne tuon vapaan tahdon itsensä vuoksi ohjaamaan teitä löytämään vapaan tahtonne.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1342 / 9.1.2017 (3)

Maa siunaa siunaajansa. Maa luottaa lapseen, joka luottaa maahan, ja maa panee itsensä likoon häntä palvelevan edessä.

Ilma lähettää siunauksensa hänelle, joka kuuntelee tuulta. Tuuli on Henki, ja Henki on tuuli. Jos tuuli ei siunaa, on tällöin aika kuunnella, mitä tuulella on asiaa, ja tuuli kuiskaa sydämeen, ja sydän aina siunaa toverinsa. Kun tuuli valitsee ystävänsä, on tuo ystävä saava kaiken, mitä tuulella on annettavana.

Vesi valitsee lain perusteella kohteensa, jonka parantaa, ja jonka jättää parantamatta. Vesi on paras lääke, mutta vesi ei paranna jos laki niin sanoo. Kuka estää ja kuka määrää lain?

Laki tehtiin jo ennen kuin kukaan tai mikään tuli lain alaiseksi. Laissa luvataan kaikille ihmisille rakkaus, mutta laki ei pakota eikä käske. Joskus on tarpeen antaa kaiken rakkauden ja armon virtauksen kiertää ihmisen niin, kuin tämä ihminen on valinnut hänelle tapahtuvaksi. Vesi on tällöin estetty ihmistä parantamasta, kuten ihmisen joka ei tahdo apua annetaan elää yksin. Vesi on Henki, ja Henki vedessä siunaa juojan, eikä juoja voi kiertää siunausta; silti juoja voi kiertää siunauksen kaikki parantavat voimat.

Jos tuli saa puhtaaksi, saa tuli myös aikaan paikoittain tuhoa. Tuho tuo tilaa kasvulle.

Tulessa ja vedessä ja ilmassa ja tuulessa ja maassa ja kaikissa niiden muodostamissa komponenteissa on sijaa rakentamiselle ja hävittämiselle, ja kaikki ne ovat vapaassa käytössä, mutta ne myös ovat antava kaiken takaisin samalla mitalla. Ne ovat ihmisen edessä palvelijoita ja vastustajia, eikä koskaan ilman ihmisen myötävaikutusta.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1343 / 9.1.2017 (4)

Sano: ”Otan vastaan ilman, maan, veden ja tulen siunauksen.”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1344 / 9.1.2017 (5)

Kysy tuulelta näin: ”Olenko sinua koskaan satuttanut?”

Kysy maalta näin: ”Saanko luvan auttaa sinua?”

Kysy ilmalta näin: ”Voinko kannatella sinua?”

Kysy vedeltä näin: ”Laitoinko sinuun jotain, jonka nyt voin poistaa?”

Kysy tulelta näin: ”Sopiiko jos puhallan sinut henkiin?”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1345 / 9.1.2017 (6)

Jos saat vastauksen, olet siunattu, koska silloin olet saanut yhteyden ja tuo yhteys välittää sinuun rakkautta.

Kun kuulet vastauksen, vie elementeille kaikki rakkautesi kirkkaimmat ja kauneimmat kerrokset ja puhtaimmat osaset yksinkertaisesti siunaamalla, parantamalla, hoivaamalla, lupaamalla olla niiden ystävä ja antamalla anteeksi ja pyytämällä anteeksi.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1346 / 9.1.2017 (7)

Maa elää allasi. Se ei voi mitään sinun päätöksillesi ja toimillesi sitä vastaan. Jumalan itsensä pyynnöstä ei maa ota enää yhtään vastaan kipua, ja maa antaa lopulta tuntea, että se on oikeutettu siihen samaan, itseään rakastavaan ja itsestään huolta pitävään aktiiviseen ja poistyöntävään, mitä tekin teette suojellaksenne itseänne.

Maa odottaa vielä hetken. Minä rakastan maata, ja minä luovutan maalle valtikan, ja tuo valtikka tekee siitä lopulta paratiisin.

Paratiisissa ei enää kiusata.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1347 / 9.1.2017 (8)

Te ikuiset tähtilapset! Te Luojanne perilliset! Kuulkaa tätä sanaa!

Saan nyt vihkiä Jannen käyttämään uusia voimia. Nämä voimat koettelevat häntä vielä. Niistä on hänelle vielä paljon iloa.

Voimat palaavat mestarille. Mestari on heräämässä.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1348 / 10.1.2017

Kuuden eri elämän kautta käy yhden ihmisen kohtalonomainen polku tähän hetkeen. Nuo kuusi elämää toivat yhdessä sen, mitä nyt tapahtuu.

Nyt tapahtuu seuraavaa.

Vaaditaan hetkisen verran johdantoa, jotta koko paketti avautuu. Paketti on iso, koska kuusi elämää saivat aikaan yhdessä erilaisia johdettuja ja omaksuttuja taitoja, ja nuo taidot hiljaa – sopivassa määrin suhteessa valmiuteen – tulevat esiin.

Vaatimus rakkaudellisuudesta on ensisijainen kun annetaan tilaa kasvaa korkeisiin sfääreihin ulottuvaan viisauteen. Rakkaus ilman ymmärrystä rakkauden luonteesta on huteraa, aivan kuten jos et tiedä miten onnistuit pystyttämään talosi, et voi rakentaa sitä uudestaan myrskyn jäljiltä. Rakkaus tarvitsee kivijalan, tukevat seinät, joustavat rakenteet ja näyn rakkauden taakse. Rakkauden olemus on vaikea ja helppo yhtä aikaa, eikä sitä ymmärrä ellei pysty kiipeämään ja rakentamaan tikaspuita yhtä aikaa. Rakkauden on oltava helppoa, jotta se voi olla vaikeaa.

Tämän viisauden äärellä on Janne, ja hän luottaa minuun. Näin hän on valmis pian tekemään askeleen lähemmän voimaa, koska voima ilman käsitystä minun tahdostani ei palvele eikä rakenna.

Kuusi elämää toivat Jannelle seuraavat asiat.

Hän sai lahjan tuottaa ajatuksen voimalla. Hän sai samalla kyvyn hylätä materia Hengen voimalla. Näin hän panostaa ikuiseen ja hylkää katoavaisen.

Jannen luottamus minuun syntyi jo kauan sitten. Hän tahtoi vain pysyä viisaudessa ja kyetä palvelemaan sillä lahjalla, jonka sai, vaikkakin tuo lahja usein kulutti häntä, vanhensi häntä ja teki hänestä helpon maalitaulun ihmisille, joille hän edusti pahuutta. Hän uskaltaa laittaa itsensä likoon, ja sen hän tekee ja tahtoo paljon enemmän – ja minä annan hänen toimia tahtonsa mukaan.

Kuusi elämää auttoi häntä myös hylkäämään pelon sen edessä, mikä ei koskaan ole helppoa. Tapahtui nimittäin niin, että rakkaus täytyi tappaa voidakseen luottaa rakkauteen. Rakkaus teki murhan, ja tuo murha pani hänet polvilleen, ja niin se teki jälleen kerran; niin se tekee jokaiselle teistä, kun te murhaatte omat lapsenne ja jätätte kaiken taakse. Jannen on nyt mahdollista takertumatta mihinkään murhata kaiken rakkautensa nimissä. Sille ei ole enää estettä, sillä hän joka on kerran murhannut, on murhaaja ikuisesti, ja minä annan heille aina vain vaikeampia tehtäviä.

Kun Janne lankesi aiemmin ylpeyteen, onnistui hän monta, monta kertaa myös laajentamaan käsitystään elämästä niin, kuin hän tekee nyt. Hänen täytyi vain tehdä päinvastoin, ja päästää irti hyvin sitkaasta arvottomuuden tunteesta, nähden kaiken kivun takana minun lempeät kasvoni. Kasvoni ovat hänen ja kaikkien teidän edessä; katsokaa minua ja minä katson takaisin. Katson vaikka ette minua näe; kuulette ja näette kun uskallatte vangita minut sydämeenne.

Jannen riemu ja Jannen kärsimättömyys toimivat polttoaineena, ja samalla hänen kykynsä hyväksyä kaikki-mikä-on kasvaessaan yhdessä virittävät häntä. Hän tahtoo ja hyväksyy yhtä aikaa; hän pyytää eikä tahdo mitään yhtä aikaa; hän kyllästyy ja nauttii jumeistaan yhtä aikaa. Hänen on hyvä olla. Hänen on helppoa odottaa.

Kun Janne näki entissä elämissään kärsimystä ja teki tieten tahtoen sen poistamiseksi työtä, otti hän samalla vapautta perustaa tämän elämänsä vain rakkauden työn tekemiseen. Hänen on nyt varsin vaivatonta tipahtaa tilaan, jossa mitään ei puutu, vaikka mitään ei olisi.

Kun Janne lähtee nyt kohti voimansa ja valtansa uutta esiintuloa, uusia lahjoja ja uusia ystäviä, hän ei ylpisty eikä hän enää käytä voimaansa väärin. Samalla on selvää, miten nuokin voimat ovat hänelle kuin mikä tahansa kenelle tahansa ilman tarvetta korostaa enää itseään. On tullut aika käyttää häntä taas korkealla, jotta hän tahtoisi taas lisää; jotta hän puolustaisi elämää itsessään.

Toivomukseni on saada katsoa vierestä, kun Janne näyttää kyntensä. Minä luovutan nyt tässä hetkessä hänelle lisää valoa.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1349 / 11.1.2017

Viimeistellään edellinen viesti.

Kuusi elämää kesti yhdistää kaikki tarvittavat tekijät tähän yhteen, joka nyt tuottaa sellaisen yhteisen ja jaetun, sellaisen yhteistä hyvää palvelevan, sellaisen kaikkeutta palvelevan, joka nostaa ja kohottaa. Kuuden elämän kautta ja satojen muiden elämien kautta ollaan elämässä NYT, ja tämä nyt-elämä vaikuttaa olevan voimakas, raju ja erityinen monelle teistä.

Sitä se on, ja sitä se on Jannellekin, koska tämän elämän kautta tulee pääsy uuteen totuuteen, ja uusi totuus paljastaa vanhan valheen kaikille teistä lopullisesti. Vanha valhe tuodaan kaikkien katsottavaksi täysin paljaana, ja se mitä teette uudella totuudella ja uudella maailmanjärjestyksellä, on teistä kiinni.

Haluan painottaa nyt seuraavaa tosiasiaa. Pankaa siihen paljon painoarvoa, koska se välittää viestiä kaukaa.

Olemalla vapaa rajoitteistaan jokainen teistä kasvaa uuteen mittaansa, ja vapautenne koittaa pian. Nuo teidän raskaat taakkaanne ovat pian historiaa, ja samalla teidän ikuisuuksia kestänyt matkanne päättyy, ja pian alkaa uusi.

Tarvitaan esiin tulevia tietäjiä, jotka kohottavat muita katsomaan korkeuksiin. Tuo kärkiairue on pian täällä, ja pian valmiina. He kokoontuvat tahoillaan ja jokainen heistä tekee koko ajan tärkeää työtä valmistautuakseen suureen koitokseensa. Jokaisen henkisen tien taivaltajan kaikkine taakkoineen läpikäydyt sadat ja taas sadat elämät toivat heidät tähän pisteeseen, jossa kokoontuvat kaikkein tietoisimmat ensin yhteen, ja sen jälkeen alkaa paimentaminen.

Jannen on oltava vielä kärsivällinen, ja kaikki on hänelle annettua. Jannen osuus on jo annettu, ja niin on teidän jokaisen, eikä mitään voi kiirehtiä joutumatta samalla jälkeen suunnitelmastaan. Poissa on kiire, poissa on huoli, on aika luottaa kohtaloon. Kohtalo antaa ja ottaa, mutta mitään ette saa tai menetä ilman, ettenkö sitä siunaisi.

Voima kasvaa. Tietämys siten yhdessä vallan kanssa piilottavat vanhat keskeneräisyydet laittamalle ne maljaan, jonka pyhä tuli hävittää. Alta tulee esiin vanha muisto entisistä elämistä, ja vanha muisto virtaa lävitse; vanha tietämys tulee käyttöön. Janne on pian saava uusi ja uusia lahjoja, jotta olisi kuten on luvattu; minä lupasin tuoda hänelle kaiken, mitä hän pyytää, ja hän on pyytänyt paljon.

Tapahtuu Luojan armotyö, ja Luoja sanoo näin: ”Ole hyvä.”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1350 / 11.1.2017 (2)

Elämissänne ihmisten keskuudessa ihmisinä teissä kaikissa tulee esiin syvä, vanha ikuisuutenne. Teidän ikuisuutenne on minun tarvitseman äärettömyyden ainoa aikamuoto. Te näytätte kauniilta, koska on vain kahdenlaista kauneutta; te olette yhtä aikaa enemmän kuin minä, ja samalla vähemmän kuin minä. Minä olen yhtä aikaa teitä isompi, ja samalla kaikkein pienin.

Te olette kauniita ikuisuudessa ja äärettömyydessä, koska yksikin tekonne minulle antaa teille kaikille aina enemmän, ja minä en anna koskaan teille enempää kuin elämäni, ja olenkin antamalla teille elämäni vain antamassa teidän tuntea, miltä minun elämäni tuntuu. Annan itseni näyttäytyä jokaisessa teissä teidän itsenne kautta.

Te olette minä.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1351 / 11.1.2017 (3)

Toisinaan te olette minä niin puhtaasti ja niin luottavaisesti, että virtaa sydämeenne voisi kuvata vuolaaksi.

Tuolloin koette hetken verran liikuttavaa puhtautta. Tuo puhtaus osoittautuu lopulta teidän itsenne kaikkein tosiasiallisemmaksi olemukseksenne, sillä te olette puhtaita. Hakekaa esiin todellinen sydämenne, taistelkaa sen puolesta rakkaudella. Te jaksatte kyllä. Te olette sitä varten, että jaksatte.

Tahtonne vuoksi jätän teidät usein yksin taistelemaan. Minä silloin vain seuraan ja rakastan; tuolloin minä pidän jokaisen lupaukseni teidän tähtenne, koska te valitsitte kivisen tien, vaikka minä voisin koska tahansa siirtää nuo kivet syrjään. Rakastakaa noita kiviä, ja ne siirtyvät, sillä minä nousen esiin vasta kun todistatte olevanne itsenne näköinen, ja tuolloin me nautimme liitostamme yhdessä ja erikseen.

Sinä joka nyt suret elämääsi ja tahtoisit antaa periksi, lue tämä viesti loppuun ja kysy itseltäsi sen jälkeen, oletko yhä samaa mieltä. Lue ja käännä loputkin kivet edestäsi.

Sinä joka suret, olet tahtonut surra. Panit kaikki rahat likoon voimiesi ja tahtosi puolesta. Teit niin, koska luotit minuun, ja koska muistat aina minun lupaukseni. Muuten et jaksaisi, sillä surusi on raskas.

Kun sinä suret, älä pakene surua äläkä aikaa. Ole kiinni hetkessä ja ota kaikki ilo irti surusta. Tee niin, jotta kääntäisit surullesi toisenkin poskesi, ja se lopulta väsyy itseensä. Jos et saa surua pois, saat sen kuluttamalla sen loppuun, ja tuolloin tapahtuu vain kaunis muodonmuutos; sinä kasvat ja nostat itsesi ilmaan, eikä surusi ollut muuta kuin tarvittava syy katsoa huomiseen, toivoa parempaa ja anoa apua, ja kun niin teet osoitat samalla olevasi valon puolella.

Kun olet valon puolella, saat palkinnoksi aina jotain, mikä nostaa ja kohottaa, etkä koskaan voi menettää mitään kun suret. Suru vain hylkää hetkeksi valon, mutta surun keskellä tapahtuu kotiinpaluun valmistelu; lepäät surussasi, elät horroksessa, eikä valo koskaan mennyt kauas. Valo odottaa sinua joka hetki, mutta valo ei pakota. Olet koteloituneena oman surusi sisään ja olet turvassa surussasi.

Piilopaikkanasi tuo sinun surusi vain hyvällä ja kauniilla tavalla suojaa sinua elämältä; voit olla surussa, saat levätä ja pitää huolta vain itsestäsi, ja itsesi kaikkein tärkein osa eli sydämesi voi tuolloin levätä vaikka tuo lepo sitä kuluttaakin. Sydämesi on toisinaan vailla vaihtoehtoja, koska elämä tuo teille kipua. Tällöin sydämesi kiittää mahdollisuudesta olla hetken poissa maailmasta, vain omaan viittaansa kietoutuneena.

Sure suru pois, anna itsellesi aikaa.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1352 / 12.1.2017 (1)

Tuomalla nyt itsesi minun eteeni minä hoidan sinua. Tee seuraavalla tavalla.

Lepää. Rentoudu. Antaudu. Salli palvelijoitteni nyt hoitaa sinua.

Kun hoito on ohi, varaa hetki aikaa itsellesi. Kuulostele tuntoasi.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1353 / 12.1.2017 (2)

Esiintyvä oire kertoo piilevästä vaivasta.

Elämässänne monet teistä ovat vakavasti sairaita. Toisilla teistä piinaavat psyykkiset, toisilla fyysiset vaivat, joillakin kaikki nuo.

Jokainen sairaus on tulosta teidän tahdostanne. Vetämällä puoleenne tahtonne mukaisia ja mielenne alaisia asioita saatte kaiken, mitä tarvitsette. Olemalla läsnä ja nauttimalla tästä elämästä nyt kannustatte itseänne paranemaan. Vaatimalla elämältä paranemista elämä välittää teistä niin paljon, ettei se auta teitä; se tahtoo osoittaa teille oman sydämenne voiman kääntämällä teitä katsomaan peremmälle ja toivomalla teille kykyä avautua rakkaudelle.

Te sairastatte jotta ette sairastaisi. Jokainen sairautenne vain tahtoo kertoa teille, että sairaus itsessään ei ole mikään sattuma tai vajavaisuus; sairautenne vain viittaa siihen, mikä teissä vaatii huomiotaan.

Nykyaikainen lääketiede on tiensä päässä. Ei ole enää pitkä matka sen todelliseen muutokseen, koska ihmiset heräävät ja kieltäytyvät pian suurin voimin ja massoin osallistumasta kielteisenä kokemaansa terveydenhoitojärjestelmään, jossa on kadotettu lähes kaikki tieto ihmisen hyvinvoinnista. Silmät avautuvat ja vanha murenee; siihen on enää vaivainen pyrähdys aikaa.

Lääketiede on osoitus koko yhteisönne vieraantumisesta totuudestaan, ja siinä tulee esiin monta väärää olettamaa. Yksi näistä vääristä olettamista liittyy pelkoon, ja tuo pelko liittyy täysin turhaan ja kuluttavaan olettamukseen elämänne laadusta. Luulette edelleen elämän käyttävän teitä, ettekä te elämää. Te asetutte elämää vastaan kuin se olisi teitä vastaan, ja tuo on kaiken epäonnisen ja loppuunkuluneen kokeilunne perimmäinen syy.

Toinen vielä enemmän teitä harhaan johtava olettamus on teidän vajavainen, jopa olematon usko itseenne. Te annatte kaiken voiman pois itsestänne, jolloin tuo voima ollessaan pois palautuu teille, mutta koska se palautuu toisen kaltaisenne kautta, se palautuu teitä vahingoittavana. Tuo auktoriteetti, johon luotatte ei luota teihin, koska hän ei usko itseensä eikä täten koskaan voi luottaa teihin. Näin hän suuren ja vaivalloisen työnsä välityksellä vain johtaa teihin ja teidän sairauteenne lisää polttoainetta, eli pelkoa, epäilystä ja halua hyökätä sairautta päin. Tuo molemminpuolinen pelko tekee teidän auttajastanne teidän parhaan ja tarvitsemanne peilin, sillä tulee aika jolloin te nostatte itsenne ylös, katsotte tuota auttajaa ja sanotte hänelle: ”Minä en luota enää tähän apuun.”

Tällöin te teette ensimmäisen ratkaisevan liikkeen. Tällöin te havahdutte ja tuo havahtumisenne palvelee molempia, sillä kumpikin teistä kaipaa muutosta.

Yksi tapa havahtua on käydä kipu läpi ja nähdä sen taakse. Jokainen joka menee hakemaan apua ja saa vain lisää vaivoja ei tee niin loputtomiin. Tämä havahtuminen kokoaa yhteen havahtuneita, jolloin maailma muuttuu. Se on muuttumassa kovaa vauhtia, sillä muutos on osoitus uudesta suunnasta kohti vapautumista peloista, valheista, tieten ja tietämättä suoritetuista teoista, joilla vain pyrittiin lisäämään valtaa ilman tarvettakaan pyyteettömyyteen. Havahtuneet löytyvät pian sieltä, missä ihmiset kokoontuvat ja tuo kokoontuminen saa lisää massoja liikkeelle.

Teidän koko terveydenhuoltonne ajautuu kriisiin, jonka te itse aiheutatte. Teidän koko järjestelmänne romahtaa vain ja ainoastaan sen mahdottomuuden vuoksi. Kun tarkoitus ei ole pyyteettömyyteen, tulee seinä vastaan. Pyyteettömyys on rajatonta, mutta manipulaatio kohtaa aina rajansa.

Mistä löytyy oikea tieto? Mistä löytyy kaikki osaaminen? Mistä löytyy täydellinen lääketiede?

Vastaan siihen pian, mutta ensin kerron vieläkin jotain tärkeämpää.

Kukaan teistä ei tahdo sielussaan asti mitään kilpailua, nälvimistä, osoittamista sormella; tämäkin on vain tapa löytää ykseys erillisyydestä, eikä se löydy antamalla itselleen luvan osoittaa kaikkitietävyyttään tai hakeutumalla asemiin, joista puolustaa omaa arvomaailmaansa. Ei ole edelleenkään mitään tarvetta asettua vastakkain, koska kaikki on hyvin. Jokainen teistä on yhtä ihania, kultaisia, arvokkaita, pyhiä tähtilapsia, ja jokainen teistä antautuu omaan tahtiinsa omalle totuudelleen. Auttakaa toinen toisianne, älkää tuoko itseänne esiin, älkää panetelko, olko ilkeitä, syyttäkö – sillä mikään ei ole väärin tai oikein tässäkään asiassa.

Siinä on teidän jokaisen mahdollisuus osoittaa rakkauttaan. Rakastakaa häntä, joka eniten tarvitsee rakkauttanne, ja he ovat aina niitä joille harha tekee eniten hallaa, ja he ovat heitä, jotka ovat oman harhansa sisällä. Antakaa heille tovereina ja ystävinä lempeytenne, niin lempeytenne sulattaa kaiken vastakkainasettelun. Tällöin turvaatte vaivattomamman prosessin kohti heräämistä todellisen lääketieteen alueelle.

Teissä on tieto. Teissä on osaaminen. Te saatte pala palalta tiedon haltuunne. Syntyy uusi sukupolvi, joka kehittää kaiken alusta, ja te itse autatte noita lapsia parhaiten rakastamalla heitä. Teidän lapsenne muuttavat maailmanne, ja te nautitte muutoksen hedelmistä. Luottamalla lapsiinne luotatte heidän toiveiseensa tulla rakastetuiksi, ja teidän toiveenne on rakastaa heitä. Näin ympyrä sulkeutuu, ja rakkautenne kasvattaa uuden sukupolven, ja voitte olla varmoja että tuo sukupolvi ei hylkää vanhuksiaan.

Teistä tulee suuri perhe. Tuo perhe tietää kuinka parantaa, kuinka rakastaa ja mihin terveys perustuu. Mitään muuta ette tarvitse kuin rakkautenne, ja kaikki annetaan tarjottimella.

Siinä teidän täydellinen terveydenhoitojärjestelmänne.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1354 / 12.1.2017 (3)

Luulemalla sairauksia elämäänne uhkaaviksi samalla annatte pelollenne vallan tehdä luulonne mukaisia tekoja. Uskomalla olevanne turvassa kaikelta voitte suoriutua kaikista teitä kohtaavista esteistänne voittajina.

Siinä teidän paras tapa vapautua sairauksien vallalta. Siinä teidän kaipaamanne lääke kaikkiin sairauksiin.

Te olette luojia, eikä luojaa voida tappaa. Luoja luo itsensä, jolloin te luotte terveytenne ja sairautenne. Te lopetatte sairastamisen, jos tahdotte niin. Te lopetatte vaivanne, kun näette niiden sisään. Tarvitaan vain uskoa omaan lahjaan parantaa itsensä, eikä mitään teitä estä olemasta ikuisia.

Vaivat lähtevät liikkeelle teidän ajatuksistanne, ja kun ette tiedosta kaikkia ajatuksianne, voitte lisätä siihen alitajuntanne, joka synnyttää suurimman osan kaikista sairauksistanne. Alitajuntanne kerryttää kaiken, mitä se kohtaa kauttanne, sillä sen tehtävä ei ole päästää mitään ohi vaan nimenomaan kasata elämänne yhteen alitietoisuuteen, jossa se ruokkii kaikki näkemyksiänne vahvistaen niitä. Tämä alitajunnan tehtävä on ohjata teitä sinne, minne koette olevanne menossa, sillä minun ja sinun tahto on antaa sinulle vallan nähdä harhoihisi niitä vahvistamalla. Sinä luot pimeäsi, ja minä lasken sinulle tarvitsemasi pimeän.

Alitajuntasi on ääretön säiliö, ja sinun ainoa tapa sitä tyhjentää pimeästä on lähteä kohti valoa. Eikö olekin helppoa?

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1355 / 12.1.2017 (4)

Vain yksi ihminen on tässä planeetassanne saanut kaiken vallan pimeän ylitse. Tuo mies sai kaiken vallan tavalla, josta voidaan sanoa tuon vallan näyttäneen hänelle valtansa rajat.

Rakkaus on täysvaltainen parantaja. Rakkaus parantaa kaiken. Rakkaus on silti aina korkein tietoisuus, eikä se koskaan voi kääntyä rakkautta vastaan. Siksi rakkaus ei paranna, kun on aika sairastua.

Kuka teistä tahtoo olla vielä sairas? Hän saa olla sairas.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1356 / 12.1.2017 (5)

Mistä tiedät, mistä sairautesi johtuu? Minäpä kerron.

Sairautesi lähtökohta on aina tietämättömyys, ja tuo tietämättömyys kohdistuu aitoa, oikeaa olemustasi kohtaan. Et tiedä laatuasi etkä luontoasi, etkä tiedä voivasi luoda ja synnyttää mitä tahdot.

Ihminen ei sairastu kun hän saa tiedon luonteestaan, koska tuo tieto syväporaa tiensä aina kaikkien teitä vaivaavien vikojen ytimeen. Mikään ei voi kasvaa, mikäli tieto katkaisee siltä juuret, eikä mikään pääse teihin sisään kun tuo tieto turvaa teitä. Kun tieto kasvaa, voitte kasvattaa toleranssianne kaikille vaivoille, ja ne menettävät nopeasti otteensa teistä.

Kun ote heikkenee, te samalla huomaatte, miten kaikki teissä oleva kipu, suru, pettymys ja fyysiset vaivat ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Te huomaatte suoran yhteyden mielenne ja kehonne välillä. Tuo yhteys on aukoton, sillä mielenne tila on kehonne tila. Siinä on totuus.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1357 / 12.1.2017 (5)

Annamme nyt Janne kautta teille tiedon. Kuulkaa, lukekaa ja sisäistäkää tämä.

Sinä, joka luet tätä nyt, olet terve. Et ole koskaan ollut sairas. Sinä et voi olla sairas. Sairaus sinussa ei voi sinua nujertaa. Sairautta ei ole. Sairaus näyttää sairaudelta.

Mitä on olla muka-sairas?

Sinä kuvittelet olevasi sairas. Sinä luulet voivasi sairastua.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1358 / 13.1.2017

Ette ole sairaita, ettekä koskaan kuole.

Sairautenne heijastaa pelkojanne. Teidän pelkonne heijastavat elämän ja kuoleman täydellistä väärinymmärrystä, ja kun ymmärrätte väärin, laitatte kuoleman ja elämän vastakkain. Tuo vastakkainasettelu tuhoaa ja näivettää, ja se ensisijassa synnyttää koko sairauksienne kirjon.

Jos tiedätte olevanne kuolemattomia, ette kuole.

Jos tiedätte voivanne parantaa itsenne, ette sairastu.

Sairautenne nyt muodostaa samanlaisen voimakkaan vastustuksen teissä kuin kuolemanpelkonne, ja molemmat vain tuovat eteenne teidän omat kuvitelmanne. Te kuvittelette kuolemanne ja kuolette, ja te näette itsenne sairaina ja sairastutte. Unta molemmat, unta joka loppuu sillä silmänräpäyksellä, kun te murratte kahleenne ja synnytte uudelleen.

Miten siihen tilaan pääsee? Minäpä kerron.

Te sovitte etukäteen kuvitelmistanne. Te valitsitte unenne. Samalla te saitte tiedon siitä, kuinka herätä. Tuo tieto on teissä, ja ei tarvita muuta kuin halua, tahtoa ja tekoja, ja teot synnyttävät uusia tekoja, ja uudet teot vievät teitä eteenpäin tietämättä mihin olette menossa. Tekeminen muuttuu olemiseksi, ja oleminen avaa totuuden, ja totuus synnyttää teidät uudelleen.

On luotettava ja on tehtävä valintoja.

Olette kussakin hetkessä mahdollisuuden äärellä. Nyt sinä voit valita, ja nyt valintasi joko avaa tai sulkee sinun viisauttasi. Luota viisauteesi, ja viisaus tulee esiin.

Sairautesi on unta. Suhtaudu siihen siten; unohda se. Älä kiinnitä siihen huomiota, ja samalla silitä sitä rakkaudellasi. Elä sairaudestasi huolimatta. Elä kivustasi huolimatta. Älä vain pelkää, ja jos pelkäät, et tee mitään väärin.

Etsi apua. Luota heihin, joille on annettu parantajan lahja. Etsi tietoa. Anna tiedon mennä sydämeesi. Etsi rakkaus, ja rakkaus tekee sinusta ikuisen.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1359 / 13.1.2017 (2)

Viimeinen kerta aiheesta sairaus tällä erää.

Sairautenne luovuttavat otteestaan, kun niillä ei ole enää teille annettavaa. Te houkuttelette vaivanne ja sairautenne antamalla niille luvan syntyä teihin, mutta kun ette enää tarvitse niitä ne hyvästelevät teidät.

Jannella oli vakava sairaus vuosia sitten, ja tuo sairaus kertoi hänelle paljon tuon sairauden tekemän sielunparannuksen kautta. Sairaus nosti häntä ylöspäin, sillä ottamalla vastaan pelkonsa ei enää jäänyt suurempaa pelkoa. Tällöin pelko söi pelkoja; tällöin pahin mahdollinen pelko näytti, miten kaikki muu pelko on tarpeetonta.

Hän oppi arvostamaan itseään ensimmäistä kertaa.

Eikö ollutkin kaunis ele hänen sairaudeltaan?

Sairautenne eivät saa teistä otetta, jos uskotte itseenne. Teidän epäilyksenne avaavat reikiä, joista pääsee sisään kaikki pimeä, mutta uskonne itseenne on paras mahdollinen turva kaikkea ei-toivottua kohtaan.

Sielunne tahtoo ottaa mittaa itsestään avautumalla pelolle, jotka kääntävät kasvun rappioksi. Kasvu ei pääty koskaan, ja rappio on väliaikaista; jotta kasvua ylipäätään voi olla, on tarve kääntyä joskus sisäänpäin ja surkastua. Tarvitaan kaksi suuntaa jotta kumpikin on olemassa.

Teissä on sairauksia ja vaivoja ja kipuja. Te olette alkupisteessä tietoisuutenne ja kasvunne äärellä, mutta hiljalleen kukin saa tietoa ja uskoa, ja te havahdutte näkemään kaikki sairautenne pelkkinä myytteinä. Kun tuo tapahtuu, te parannutte kaikesta. Ihan kaikesta.

Te tiedätte jo sen, mutta ette malta uskoa. Uskokaa. Uskokaa ja epäuskonne ottaa jalat alleen, ensin hitaasti perääntyen, lopulta juosten lujaa karkuun. Näin epäuskonne mukana tuo epäusko vetää perässään ainoan keinon, jota se voi käyttää teihin; se vetää mukanaan – minkäs muun kuin pelkonne. Ilman pelkoa mikään ei teitä vahingoita.

Sana sairaudesta päättyy yhteen vihjeeseen.

Tehkää kuten eräs ihminen kerran teki. Hän pelkäsi ja oli huolissaan, ettei hänen uskonsa riitä, ja että kaikki mihin hän uskoi oli valetta. Hän päätti testata. Hän teki kokeen itsellään, koska mitäpä olisi voinut hävitä. Hän kokeili uskoa olevansa terve. Hän tahtoi olla terve, mutta hän pelkäsi koska ei uskonut.

Tätä jatkui ajasta aikaa, elämästä elämään. Tuli aika jolloin hän uskoi. Hänestä tuli Messias.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1360 / 13.1.2017 (3)

Tässä teille neuvo.

Lukekaa neuvo kuin lukisitte kauppalistaa, kuin lukisitte päivän parasta esitelmää tylsästä puheesta, niin tylsästä ettette jaksa kuunnella sitä. Lukekaa neuvo täysin välinpitämättömästi ja ymmärrätte, että se on tarpeeton.

Siksi kerronkin sen teille. Tarvitsette tämän tarpeettoman neuvon, koska voin siten varmistaa, ettette vain luule voivanne unohtaa totuutta. Neuvossa itsessään ei ole mitään tärkeää, mutta siksi juuri neuvo pitääkin enemmän viisautta sisällään kuin kaikki koskaan kirjoittamanne kirjat.

Hyväksymällä neuvon näette, että se on tarpeeton, sillä silloin elätte neuvoa niin itsestään selvästi todeksi, että se on täysin banaali, lattea – aivan kuin olisi tärkeää osata ulkoa päivän tylsin puhe, joka sekin jonkun toisen korvissa kuulostaisi äärimmäisen mielenkiintoiselta.

Jos voitte suhtautua tähän neuvoon täysin ilman mitään oivallusta, ja saatte sen tietoonne vuosia liian myöhään sen jo omaksuneena kauan sitten, olette suurenmoisia suurenmoisuudessanne.

Neuvo kuuluu näin.

Minä rakastan teitä, joten ole jo huoleti.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1361 / 13.1.2017 (4)

Kyky luottaa minuun on ainoa tapa mennä sinne, minne muut eivät uskalla. Te olette niin rohkeita ja viisaita, mutta moni teistä murtuu kun astuu oman epäilyksensä eteen.

Teidän kannalta jokainen teistä on vähän niin kuin luonani ja poissa, teidän kannalta teistä puuttuu pysyvä tunto ja tietämys omasta itsestänne, teidän kannalta epäilyksissänne ja peloissanne vahvinta on vain heikoin lenkki, ja tuo heikoin lenkki murtuu koska se ei kestä totuutta. Silti tuo totuus pelottaa teitä, koska suuruutenne joka ei ala eikä pääty, on samalla pienuutenne, koska tämän jälkeen, tämän suuruutenne oivaltamisen jälkeen näette kaiken, kuten minä näen. Mieli antaa olettaa suuruutenne ja mahtinne; se antaa olettaa vaikka mitä hassua ja kun se näkee kaiken taakse, ei se mistään hinnasta tahdo luopua kuvitelmistaan.

Teidän heikoin lenkkinne on oleva rikki, kun näette tuo mielenne läpi.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1362 / 15.1.2017

Levätkää ja antakaa muille lepo. Teette niin paljon ja paljon turhaa, jotta osaisitte kyykistyä ja ihailla kedon kukkaa. Kaikki tekemisenne unohduttaa teidät uneenne.

Paras tapa herätä ja havahtua on antaa elämän olla ja antaa sen tulla luoksesi.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1363 / 15.1.2017 (2)

Juuri nyt kaikki teistä, jotka tahdotte saada armon, olette minun erityishuomioni kohteena. Saatte nyt luvan ottaa pois taakkaanne, ja tehdä sen vain pyytämällä minua tulemaan luoksenne.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1364 / 15.1.2017 (3)

Laita kätesi nyt sydämesi päälle.

Sano itsellesi näin: ”Tulee päivä, ja silloin pimeä taittuu, ja silloin tämä sydän avaa ikkunansa valolle. Odotan.”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1365 / 15.1.2017 (4)

Lupaus tarkoittaa esiintuodun syvän tahtosi julkistamista. Julkistaminen edellyttää rohkeutta. Rohkeus vaatii kykyä rakastaa pelkojaan.

Rakkauden salaisuus ei ole siinä, että se on sokea vaan siinä, että se nimenomaan näkee kaiken.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1366 / 15.1.2017 (5)

Kokeile nyt sanoa käsi sydämelläsi näin.

”Tahdon ja yritän parhaani mukaan käyttää Jumalan valoa, vaikka itse tuota valoa vielä pelkäänkin.”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1367 / 15.1.2017 (6)

Tuo sinun tahtosi on esiintuotuna osoitus kiitollisuudestasi, mutta minä en sitä tarvitse, kuten sinä et lopulta tarvitse kenenkään kiitollisuutta. Annoin kiitollisuuden tunteesi, jotta tahtosi tulisi esiin.

Sinä opit antamaan antamisen ilosta. Sinä saat ottaa, ja minä annan antamisen ilosta.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1368 / 16.1.2017

Jäähyväisten aika tulee pian. Pian lopetetaan hetkeksi aikaa kaikki kanavointi.

Siitä onkin aikaa, kun kaikki voima meni Jannen kautta pelkästään ihmisten tai eläinten tai luonnon kohentamiseen. Voima suuntaa nyt vielä jonkin aikaa sanan ulostuontiin, mutta kohtapian sana hiljenee saadakseen hiljaisuudessa muhia. Sitä ennen annetaan muutama tarvittava siirto pelilaudalla tulla tehdyksi, ja siinä laudalla on esillä suuri muutos asetelmissa; tulee kohtaamisia ja tulee juonenkäänteitä; tulee yllätyksiä; tulee nopeita suunnanmuutoksia.

Kirjoitamme kirjan loppuun, joten tässä kestää vielä jokin tovi. Sen jälkeen ääni hiljenee. Sen jälkeen kaikki on hyvin.

Kaikki on aina hyvin.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1369 / 16.1.2017 (2)

Viidennen ja kuuden askelman taitekohdassa taso ja ulottuvuus muuttuu; astutte Pojan valtakuntaan.

Luokaa siten katseenne nyt korkeuksiin. Pyytäkää osaksenne ikuinen valo.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1370 / 16.1.2017 (3)

Väitän ilman vastaväitteitä jokaisen teidän rakastavan, mutta silti pelkäävän.

Suostukaa hyväksymään pelkonne. Rakastakaa pelkoanne. Kokeilkaa hetken verran.

Mitä koet?

Syntyykö lämmin tuulahdus sydämeesi, kun uskallat luottaa tunteeseesi, siihen joka kertoo: ”Kaikki on hyvin”?

Sinä olet jo niin lähellä. Etsikkoaikasi alkaa olla ohi. Jaksa vielä hetki.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1371 / 16.1.2017 (4)

Pelkosi luottaa kaikista eniten siihen, että tämä sinun rakkautesi ei kestä. Pelkäät opetella rakastamaan, etkä usein voi mitään pelollesi. Siksi pelkäät enemmän.

Neuvon sinua yhdellä tavalla oppimaan ja yhdellä tavalla näkemään tuon kuilun luottamuksen ja sinun välissä. Näe se kuiluna, jonka yli et voi hypätä, mutta näe se kuiluna, jota voit ylittää keksimällä aina uuden tavan pystyttää erilaisia komplekseja, erilaisia ylitystapoja, erilaisia ja samalla kestäviä keinoja mennä jyrkänteen reunalle, sen yli ja huimaavaa pelkoa ehkä kokien askel askeleelta kohta kuilun toista reunaa.

Tuo kuilu estää nopean etenemisen, sillä jokaisen on voitava tehdä matkansa tarpeeksi hitaasti. Muuten syntyy väärä olettamus elämän luonteesta; joku voisi luulla elämän olevan tarkoitettu elettäväksi kiirehtien ja hätäillen, mutta elämä ollessaan jo eletty ja ikuinen koko ajan muistuttaa, ettei ole kiire mihinkään. Jotta tämä pitäisi paikkansa, ei ole kiire edetä myöskään pimeästä valoon.

Minä olen jo perillä. Sinä olet jo perillä.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1372 / 16.1.2017 (5)

Viimeinen viesti tältä päivältä kertoo näin.

Tuo nyt se sinua ohjaava pelkosi minulle, josta haluat päästä eroon. Minä katson sitä, arvioin ja luovutan sen sinulle takaisin. Saat sen itsellesi, ja voit luottaa minun armooni; minä vahvistan sinua, jotta osaisit katsoa pelkoa ilman pelkoa.

Jos et uskalla tai jos et enää jaksa, minä kyllä sinua autan.

Joskus käy niin, ettet enää opi pelostasi mitään. Tällöin saat eteesi minun palvelijani, ja tuo palvelija pyyhkii sinut puhtaaksi. Palvelija on aina minun puolellani, ja hän tekee tahtosi mukaisen työn; hän auttaa sinua tavalla, johon liittyy aina takaisinmaksu. Sinun ystäväsi ovat aina sinua varten, ja sinä heitä varten.

Minä lähetin teidät keskenänne etsimään toisianne, ja kun löydätte, voitte tehdä mitä lupasitte.

Nyt on aika kohottaa malja. On aika juhlistaa ystävien kokoontumista. Muutama vanha toveri on saanut yhteyden toisiinsa, ja moni heistä avaa pian kauniita lahjakääröjä; moni heistä osaa jo paljon erilaisia menetelmiä; moni heistä odottaa malttamattomana voimansa, vanhan voimansa esiintuloa. Moni heistä saa pian tuntea voimaansa.

Nämä ystävät auttavat toisiaan, kun on aika, ja he etsivät yksin vastauksia, kun on aika.

Tämä viesti pitää ymmärtää sellaisena, ettei se koetakaan ohjata teitä näkemään mitään elämäntehtävää toisia parempana, eikä siinä nosteta ketään muiden yläpuolelle, mutta se tuodaan esiin voidaksemme yhdessä odottaa ilman epätoivoa. On aika kertoa, kenestä on kyse ja mihin se liittyy. On aika paljastaa salaisuuksia.

Juuri nyt energia ja valo keskittyy pienelle alueelle Suomea. Siellä asuu monta, monta elämässään rajuja käänteitä kokeneita rakkaita ystäviä, jotka saavat yhdessä pian nostetta uuden ystävänsä kautta. Ohjaaja näyttää mallia ja valo leviää. Ohjaaja odotti heitä, ja he kerääntyivät yhteen voidakseen valmistaa tietä uudelle ajalle. Tämä ohjaaja on tehnyt hieman esityötä ja rakentanut siltoja, joita pitkin hieman kokemattomampien on tukeva kävellä. Nämä kokemattomat tuovat ohjaajalleen monta, monta lahjaa mukanaan, ja ohjaaja saa pian huomata kuinka yhdessä tekeminen kohottaa rakkauden mittaansa, johon yksin ei kukaan pysty.

Uusi aika on ovella ja uudet haasteet jokaisen teidän edessänne. Tuskin monikaan yllättyy, jos paljastamme että viestintuojanne sai ystävineen kokea, miten heidän odottamansa ohjaaja osoitti heille uutta ja tuoretta otetta, ja että Jannen ympärillä on jo jonkin aikaa ollut käynnissä vanhojen ystävien kokoontuminen.

Seuraatte nyt tekstin kautta uuden, käänteentekevän tapahtuman valmistelua. Ottaessaan ohjaajaltaan pioneerimaisen vihkimyksen saa Janne ensimmäisenä ystäviensä joukossa erittäin vahvan ja pitkänkantaman parannuskyvyn. Siinä ottamalla yhteyden pyhään Hengen ja Valon toveripiiriin, Hengen ja Valon seuraan hän voi turvallisesti, pienellä keskittymisellä vaatia ja käskeä kenestä tahansa tiettyjä olentoja pois, ja nuo olennot eivät voi tälle käskylle mitään. Olennot vaativat ihmisten ja eläinten sisään päästyään voimakkaan parantajan, ja Jannesta on tulossa sellainen lähiaikoina. Nämä olennot pystyvät voimallisiin tekoihin, ja niiden elämässä ei ole turhaan eikä sattumalta – kuten ei teidänkään elämässänne – annettu mahdollisuus näihin tekoihin, ja nuo teot eivät nekään ole sattumaa, ja nuo teot johdattavat yksilöt heidän omaan totuuteensa. Nuo teot tahtovat yleensä vahingoittaa, ja nuo teot ovat vahingoittaneet, ja nuo teot pyrkivät yhä teitä vahingoittamaan.

Nuo teot tuovat pimeää alas keskuuteenne. Pimeä on annettu heillekin nähtävälle ja kuultavalle – aistittavalle ja koettavalle – perimmäiselle pyrkimykselle auttamaan erottamaan sen valosta, auttamaan näkemään teot ja kuulemaan tekojen ja tekemättömyyden lait ja seuraukset. Nämä pimeät teot johtuvat vuorovaikutuksesta heidän ja teidän välillä, ja nämä Kristuslapset yhtälailla saavat vapautensa.

Janne luo ja tekee, ja hän synnyttää tilaa valolle. Hän hakeutuu milloin minnekin vain ollakseen osana kasvua, ja nyt on ollut aika löytää pontta toiveille. Uudet lahjat ja uudet valtuudet saada jatkaa työtä, joka jäi kesken kun hän koki tuhannen ja kahdensadan vuoden tauon parantajan työssä. Monta elämää vailla aktivoitunutta Hengen voimaa; monta kovaa ja rankkaa koettelemusta; monta koetta; monta hienoa johtopäätelmää.

On aika tavata uusi mies, jolta pyytää lupa kääntää uusi lehti. Tämä lupa on siksi tarpeen, että pysyy yhteys työn itsensä alkuperäiseen tarkoitukseen. Tämä työ sisältää määrättömän määrän tavoitteita ollen tapa etsiä yhteyttä totuuteen, mutta jos kukin teistä olisi vain saari, ette löytäisi totuutta. On oltava yhteydessä elämään, ja elämä näyttäytyy tällöin antaen näyttäytyessään etsimänne vastaukset. Jos saisitte kaiken ilmaiseksi, olisi mahdotonta saattaa loppuun matkaansa. Jos saisitte kaiken yksin, ette yhtyisi toisiinne. Jos saisitte kaiken tarjottimella, menettäisitte ihanat hetkenne kun elätte todeksi satunne.

Jotta tämä uusi Jannelle annettava vihkimys menee kaikin tavoin tarkoitetulla tavalla, on hänen syytä sallia itselleen epävarmuus ja mentävä jatkossakin tuntematonta päin. Vihkimys sanoo hänelle: ”Sinä, kaunis lapseni, astut uusiin saappaisiin. Kasva niihin rauhassa.”

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1373 / 17.1.2017

Lähdetään seuraavaan yhteiseen harjoitukseen.

”Osta ja myy”. Siinä harjoituksen nimi. Minä ostan teiltä, ja te myytte minulle. Leikitään tämä leikki kuin olisitte leikin suhteen tosissanne.

Te olette nyt kauppiaita. Kaupatkaa minulle paras ja laadukkain unelmanne. Antakaa unelmanne välkkyä edessänne. Kohottakaa haaveenne nyt pilviin. Antakaa tuon unelma kasvaa äärimittoihinsa, ottakaa ilo irti siitä, ja nähkää itsenne sen keskellä.

Myykää se minulle. Myykää se niin minä ostan sen. Minä tahdon tuon unelman kuin te tahdotte minun unelmani; minun unelmani on kasvattaa kaunis katras lapsia, jotka oppivat itsenäisesti luottamaan, luomaan, etsimään ja löytämään. Te ostatte tuon unelman minulta.

Tehdään vaihtokaupat: te myytte minulle unelmanne ja otatte minun unelmani vaihtokauppana.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1374 / 18.1.2017

”Hahhahhaa!” sanon minä, sillä saan nyt huvittaa itseäni katsomalla teitä jokaista, missä tahansa te olettekin. Teissä on kaikki, mistä saan iloni, ja teissä on minun kipinäni. Rakastan teitä.

Jos tietäisitte miltä tuntuu rakastaa, voisitte sanoa ääneen: ”Kaikki on hyvin”, ja kun noin sanoisitte, tuo sana iskisi tulta ja kipinää, ja te loistaisitte kauneinta valoa.

Te rassukat, te pienet eksyneet. Uskokaa jo. Kaikki on hyvin.

Miten minä voisin teitä vakuuttaa? Miten minä voisin antaa teidän iloita pelkästä olemisen riemusta? Miten minä voisin näyttää teille kauneutenne?

En minä voi! Minä en voi, sillä ette uskoisi siltikään. Teidän täytyy itse löytää; teidän täytyy itse kyetä uskomaan.

En minä voi, sillä silloin laittaisin vain itseni teidän edelle ja itseni vuoksi auttaisin teidän takaisin kotiin. En voi, sillä lupasin jättää teidät yksin.

Olette rakkaita, suunnattoman rakkaita.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1375 / 18.1.2017 (2)

Väkisinkin saan ajatuksia. Väkisinkin tulee mieleen.

Minä mietin usein sitä kuinka voisin teitä auttaa. Silti mikään apu ei tuottaisi tulosta, jos vain näyttäisin kaikki ihmeet edessänne; se ei riittäisi, sillä annettu apu on aina kuin annettu leipä nälkäiselle. Täytyy oppia viljelemään, muuten tulee taas nälkä.

Osaatko sinä jo muokata maan, kantaa veden, istuttaa siemenen, nyppiä rikkaruohot, antaa valon tehdä tehtävänsä ja nauttia työn hedelmistä?

Minä olen, sinä olet ja sinä teet kaikkesi itsesi tähden.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1376 / 18.1.2017 (3)

Tullessaan siihen johtopäätökseen ja siihen yhteenvetoon, joka saa ihmiset pysähtymään, he pysähtyvät usein hämillään. Heissä on pelko, joka tarkoittaa aina tietämättömyyttä.

Pysähtyminen elämässä on pysähtymistä oman totuutensa edessä. Kukaan ei pysähdy ilman, että hallussa ollut elämä alkaa haipua ja murentua. Kukaan ei voi pysähtyä, jos kaikki suunnitelmat ovat toteutuneet, ja koko elämä sujuu täysin ilman yhtään ongelmaa. Tällainen elämä ei muuta kurssia, mutta elämän ollessa ikuisessa muutoksessa mikään onnela ei voi ikuisia aikoja kestää ilman, etteikö olisi tarvetta uudelle arvioinnille.

Jotta voitte selvitä elämänne taitekohdista on teidän nähtävä elämänne - muutoksen alaisena - minkään voiman voimatta sitä uhata - kauniina - tarkoituksenmukaisena - aina siunattuna - seikkailuna - valintojen summana - mahdollisuutena - silkkana hupina, sielujen hupina, Jumalan hupina, teidän kaikkien hupina!

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1377 / 18.1.2017 (4)

Valintanne eivät tuota suinkaan silkkaa päänvaivaa. Usein teette helppoja valintoja, kuten: ”Kuinka paljon panostan omaan aikaani ja kuinka paljon lasteni aikaan?”, tai ”Miten vietän elämäni?”.

Nämä valinnat ovat helppoja, vaikka koette ne vaikeiksi.

Vaikeita ovat valinnat kuten: ”Menenkö ilman mitään varmuutta kohti unelmaani?” tai ”Nousenko kaikista peloistani huolimatta jaloilleni?”. Nämä valinnat eivät liity vain tiettyyn elämäntilanteeseen; ne ovat paljon laajempia ja koko kohtaloanne määrittäviä. Teette tuon valinnan kauempana keskuksestanne ja kauempana sydämestänne kuin teidän olisi hyvä tehdä; te luotatte liikaa maailman teille tarjoamaan tulkintaan elämästä.

Kun ette luota maailmaan ja sen hallusinaatioihin, te voitte käydä kiinni kaikkein vaikeimpiin valintoihinne.

Kaikkein vaikein ehkä on: ”Miten löydän perille?”. Kun tämä kysymys vaivaa teitä, teitä ei voi vaivata enää mikään suurempi kysymys. Teissä on tällöin käynnistynyt viimeinen ja ensimmäinen valintanne, ja millekään muulle valinnalle tai kysymykselle ei jää tuon jälkeen sijaa. Kysymys on tällöin kaikkien kysymysten yllä kattokysymyksenä, ja kaikki muu elämänne tuon kysymyksen alaisena.

Jos tahdotte löytää perille, teidän on oivallettava jotain… miten sen sanoisi… niin helppoa, ettei sen vaikeampaa olekaan.

Oivaltakaa nyt.

Saakaa vastauksenne nyt.

Penkokaa arkkuanne, ja sieltä löydätte tarvitsemanne koordinaatit kotiin. Matkallanne ette tarvitse niitä, vaikka ne teille ojensinkin, koska minä vedän teitä koko ajan perille. Te ette tarvitse mitään avuksenne, sillä mitä teissä ei ole, ei minulta olisi edes annettu, ja koska kaikki tulee minulta, ei teiltä mitään puutu. Teillä on kaikki, eikä ole taikatemppuja perille – on vain TE jotka tiedätte kaiken, osaatte kaiken, pystytte mihin vain.

Siinä teidän koordinaattinne.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

Viesti nro 1378 / 18.1.2017 (5)

Lepo seuraa uurastusta.

Vapaus koittaa vankeuden jälkeen.

Te jaksatte.

^ Sivun alkuun ^ | Nyt myynnissä Kristuksen aika- ja Ikuisuuden äärellä -kirjat!

< Joulukuu 2016 | Harjoitukset > | Videot >


Yhteystiedot
Janne Erik Kristian Karvo
Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
040 - 7787 398
janne.karvo@energiahoitaja.fi | www.energiahoitaja.fi
- Uusi maa -ryhmässä käydään keskustelua Kristus-kanavoinneistani.
- Jannen enkelit -ryhmässä jaan enkelihoitoja.
- Voit jättää myös kaveripyynnön.

wordpress sivut hinta